Něco o počasí

Počasí ve Šluknově je běžné počasí mírného pásma. Na tomto místě jsou uvedeny grafy průměr- ných teplot v jednotlivých měsících roku a průměrných srážek v jednotlivých měsících roku. Grafy mají především sloužit k rychlé orientaci jak asi v tom kterém období ve Šluknově bývá. Roční průměrná teplota je 8,12 stupně Celsia, průměrný roční úhrn srážek činí 820,14 mm.  Dlouhodobé průměry naměřené ve Šluknově za 30 let a porovnané s tzv. padesátiletým průměrem sestaveným Hydrometeorologickým ústavem ukazují, že i v našem městě stejně jako jinde dochází k oteplování a celkovému snižování srážek.

Grafy teplot

Hodnoty použité k sestavení grafů byly poskytnuty soukromou meteorologickou stanicí p.Jana Loužila ve Šluknově. Meteorologická pozorování zde pan Loužil provádí už třicet let. Z naměřených hodnot teplot, barometrického tlaku, vlhkosti vzduchu, dešťových srážek, výšky sněhové pokrývky, směru a rychlosti větru a meteorologických jevů, jsou sestavovány tabulky a přehledy. Tabulky jsou porovnávány s dlouhodobým ročním tzv. padesátiletým průměrem Hydrometeorologického ústavu (období 1900 – 1950).