Základní rozvoj tělesné výchovy

Hlavním úsilím odboru ZRTV bylo prohloubení masovosti, získávat pro rozvoj tělesné výchovy především mládež a zabezpečovat podmínky pro tělesnou výchovu. Prostory sokolovny po roce 1948 byly plně využívány přes den školní mládeží, v průměru 750 dětí, večerní hodiny patřily ženám a mužům. V době, kdy ještě nebyla televize, chodilo cvičit tolik žen, ale i dorostenek a mužů, že se musely tvořit skupiny a cvičit postupně na jednotlivých nářadích za sebou. Největší zájem o cvičení byl vždy před zahájením nácviku na každou celostátní spartakiádu.

Jedni z prvních cvičitelů a cvičitelek, kteří vedli družstva žen, mužů a dorostu : Viktor Hák, Anna Konečná, Vladimír Konečný, Čeněk Kořínek, Josef Pajer, Jaroslav Soukup, Jiří Brom, František Tichý, František Koňák, Hana Štechová, Jana Mansfeldová, Hana Štěpková, Eva Šuková a řada dalších.

V průběhu let nastaly určité problémy kde cvičit. Prostory sokolovny byly havarijním stavem postupně uzavírány, až se přestalo cvičit úplně. Samozřejmě, že i odbor ZRTV měl značný pokles členské základny. Po celou dobu výstavby nové tělocvičny při základní škole se dařilo udržet družstvo žákyň v počtu 25 dívek. Trenérky Helga Hošková a Jaroslava Beihauerová připravovaly pro děvčata cvičení v přírodě, výlety na kolech a na lyžích, jezdily s nimi do bazénu a v zimním období bruslit na rumburský stadión.

Od roku 1984 odbor ZRTV začínal aktivovat svoji činnost. Byl zvolen nový výbor v čele se soudružkou Marií Krejčovou. Odbor měl družstvo žen, žákovské družstvo a rekreační cvičení rodičů s dětmi.
Nácvik na Československou spartakiádu započal ve Šluknově prakticky již 4.října 1984 „Ohňovým poselstvím“, šluknovským kolečkem, turistickými a sportovními akcemi. V rámci „Vzorné TJ SPOZA“ nacvičovaly ženy na spartakiádu 1985 pod vedením soudružek Marie Krejčové a Jiřiny Svaté. Cvičení mužů vedl Stanislav Kostelka. Dále nacvičovali starší žáci, starší žákyně, mladší žákyně a cvičení rodičů s dětmi. Všichni, kteří věnovali svůj volný čas nácviku spartakiádních skladeb, rozmnožili řady cvičenců na hromadném vystoupení. Největší sportovní událostí v historii našeho města byla 19.května 1985 okrsková spartakiáda, které se zúčastnilo více jak 2,5 tisíce cvičenců.

Po roce 1986 poněkud opadl zájem o cvičení, přesto byla tělocvična plně využívána, mnohdy se ani nedostávaly volné hodiny pro další zájemce. Ženy a dorostenky cvičily převážně při hudbě aerobik, využívaly oddechový čas pro odpočinek a regeneraci těla.

Několik dobových fotografií :