Z historie sportu

Většina příspěvků je převzata z kroniky a fotodokumentace „úspěchů socialistické tělovýchovy, sportu a brannosti do roku 1988″, čemuž odpovídá i styl zápisu té doby.

1951 - první žákovská jedenáctka