Nohejbal

Oddíl nohejbalu, který existoval při oddílu odbíjené, vyvíjel již v roce 1983 aktivní činnost účastí v různých turnajích a měřil své síly i s registrovanými nohejbalisty v krajském turnaji dvojic, v Neštěmicích obsadila naše dvojice Raušer – Titlbach velice pěkné 6.místo. Družstvo nohejbalistů bylo organizátorem několika turnajů, například pro děti základních škol ve spolupráci s městským výborem Socialistického svazu mládeže. Pro velký zájem o nohejbal se turnaj zajišťoval každým rokem. Nejlepšího úspěchu dosáhli hráči v roce 1984, kdy se umístili na 9.místě v celostátním turnaji organizovaném SSM.

V roce 1984 byl ustaven samostatný oddíl nohejbalu – TJ SPOZA s počtem 10 členů.

Složení členů výboru oddílu nohejbalu :
Bohuslav Raušer – předseda
Petr Včela – místopředseda
Josef Titlbach – hospodář
Josef Platil – revizní komise