Šluknov je malé město ( necelých 6000 obyvatel), ležící přibližně uprostřed stejnojmenného výběžku na severu České Republiky. Okolní krajina je většinou mírná vrchovina – Šluknovská pohorkatina – se širokými údolími kolem 340 m.n.m. Okolní vrchy jsou mezi 400 až 500 metrů nadmořské výšky, z nich nejvyšší Hrazený je 608 m nad mořem.
O počasí blíže zde. V údolích podél vodních toků jsou rozložena i ostatní města výběžku, Rumburk, Jiříkov, Varnsdorf, Velký Šenov, Mikulášovice a Dolní Poustevna. Celý Šluknovský výběžek je do vnitrozemí České Republiky uzavřen hradbou Lužických hor (600 – 700 m.n.m) a proto se zdá být spíše součástí Německa, obklopujícího toto území ze tří stran. Městem protéká Stříbrný potok, který pak s dalšími tvoří Rožanský potok a ten se vlévá do Sprévy.

 

Návštěvník zde tedy najde kopcovitou hustě osídlenou krajinu, porostlou smrkovými lesy plnou měst a vesnic, ale s pěknými výhledy a řadou přírodních zajímavostí . V okolí Šluknova i ve městě samém je také celá řada historických a architektonických památek, které jistě stojí za zhlédnutí.


Ovšem již od počátků Českého státu náleželo toto území k českým zemím, i když bylo osídleno obyvatelstvem německé národnosti. Toto území patřilo vždy mezi nejhustěji osídlené oblasti jak Českého státu, tak později i Rakouských zemí, ke kterým Čechy připadly.Krajina okolí Šluknova, je tedy staletí obdělávanou urbanizovanou zemí, kde je dotek lidské ruky vidět na každém kroku. Protože však oblast nebyla nikdy sídlem těžkých průmyslových podniků, ale vždy se jednalo o lehky průmysl zpracovatelský, ponejvíce textilní nejsou jizvy způsobené člověkem krajině tak výrazné jako v jiných oblastech severních Čech.
Chcete-li naše město navštívit, můžete jet z Prahy po silnici I.třídy č.9 do Rumburku a dále po silnici II. třídy č.263. Vzdálenost z Prahy je 130 km, z Liberce nebo Ústí nad Labem shodně 80 km.