Československé spartakiády

Československé spartakiády, velký svátek mládí, radosti a krásy naplňovaly i svůj nejvlastnější smysl, získávat pro aktivní tělesnou výchovu, sport a turistiku další občany, zejména mladé lidi.

Každé Československé spartakiády se zúčastňovali i sportovci z našeho města. První celostátní spartakiády v roce 1955 se zúčastnily naše ženy, cvičení s jedním kuželem. Cvičení žen vedla učitelka Anna Konečná. Cvičení mužů cvičitel Viktor Hák a školní mládež učitel Vladimír Konečný. Svazarmovci secvičili část cvičení tvořící hvězdu pod vedením cvičitele Rudolfa Kezera. Část cvičenců z nácviku mužů, žen i svazarmovců se zúčastnilo hlavního vystoupení na Strahově.

Rovněž druhou Československou spartakiádu v roce 1960 nacvičovala s. Anna Konečná a Viktor Hák. Připojovaly se i další cvičitelky, Jana Mansfeldová, Hana Štechová, Zuzana Bartošová a další. Přidávaly se i ženy z obce Království, kde byla samostatná tělovýchovná jednota, a to až do integrace obce do roku 1982.

V následujících spartakiádách se zapojovali další sportovní nadšenci, Stanislav Kostelka, Marie Krejčová, Jiřina Svatá, Marie Hodboďová, Jaroslava Jabůrková, Eva Procházková a mnoho dalších. Při každé spartakiádě pomáhali členové výboru TJ SPOZA, ale i mnoho funkcionářů městských orgánů.

Vyvrcholením Československých spartakiád a aktivity našich sportovců byla okrsková spartakiáda v květnu 1985, která se konala v našem městě. Byla to přehlídka mládí, nadšení a radosti, celé město touto akcí žilo.

Úryvek z časopisu ROH Tělovýchova a sport z roku 1955 :

Vzpomínka na Strahov

Navždy mi v očích jiskra štěstí hoří
a tváří často mihne lehký smích,
když vzpomenu, jak na strahovském moři
zavlnil jsem se ztracen v tisících.
Náš pochod lidství duní v světě novém
v radostnou pravdu dozrál dávný sen.
Ta hvězda síly, vzešlá nad Strahovem
dál svítí v očích dětí , mužů a žen.
Josef Oktábec

Úryvek z knihy vydané k Československé spartakiádě v roce 1958 :

Zpívám zpěv míru.

Volám lid,
všech národů, všech barev pleti,
volám Vás, muže, ženy, děti,
Vás všechny, kteří chcete žít,
Zpívám zpěv míru.

Vítězslav Nezval

Několik dobových fotografií :