Odbíjená

Ve městě bylo několik družstev mužů, žen i dorostu. Obě tělovýchovné jednoty propracovaly tento druh sportu a plně se věnovaly i mládeži. TJ Jiskra měla hřiště na míčové hry u provozu Bytex a TJ Spartak za závodem Topos. Hrávaly se turnaje mezi jednotlivými závody a tělovýchovnými jednotami. Hráči z jednotlivých družstev hráli i další míčové hry, košíkovou, kopanou a zkoušeli hrát i českou házenou na hřišti za sokolovnou. V letech po roku 1948 bývalo na hřištích denně veselo, o odbíjenou byl velký zájem. U závodu Topos a Benar, kde byly domovy mládeže, bylo mnoho mladých lidí, kteří po zaměstnání docházeli na hřiště pravidelně. Z prvních nadšenců odbíjené Miloslav Srb zemřel dne 3.února 1967 ve věku 46 let a od té doby se každoročně hrával „ Memoriál Míly Srba“.

V roce 1958, kdy se obě tělovýchovné jednoty sloučily, bylo utvořeno družstvo mužů, žen a dorostenců. Byly roky úspěšné i méně úspěšné, hrával se střídavě okresní a krajský přebor, ale vždy s velikou chutí a nadšením. Tak jako ve více oddílech TJ SPOZA, tak i v oddíle odbíjené býval generační problém. Mládež odcházela nejen mimo město na studie a do učebních oborů, děvčata se vdávala a nastala jim ta nejkrásnější povinnost ženy, mateřství. Bylo vybudováno hřiště na odbíjenou, které bylo původně oddílu ledního hokeje. Muži hráli okresní soutěže a umisťovali se ve střední části tabulky. V roce odehrávali v průměru pět turnajů. Vedoucím družstva mužů byl František Koňák. Předsedkyní oddílu odbíjené „Vzorné TJ SPOZA“ byla soudružka Eliška Chrobáková od roku 1970 až do roku 1988.

Samostatné družstvo žen oddílu odbíjené bylo ustaveno v roce 1970 a prvními trenéry Josef Šafařík a Jiří Šafář ze Středně odborného učiliště lesnického. Na podzim roku 1971 se ženy přihlásily do prvního okresního přeboru. V roce 1972 funkci trenéra převzal Antonín Kučera. Ženy se umístily v okresním přeboru na pěkném 3.místě a družstvo bylo složeno z žen :
Jitka Frolíková, Marie Hodboďová, Eliška Chrobáková, Jana Stejskalová, Daniela Tománková a Jana Mansfeldová.

V letech 1973 až 1975 vedl družstvo žen trenér Jan Chadima a ženy postoupily v soutěži na 2.místo, za nejlepším družstvem žen z Rumburka. V roce 1975 si naše ženy vybojovaly postup do krajské soutěže a krajský přebor hrály až do roku 1978, kdy opět sestoupily do okresní soutěže, ve které se umisťovaly na předním místech až do roku 1988. Po celou tuto dobu družstvo trénoval Luboš Falout.

Družstvo žen oddílu odbíjené se za dobu 18 let aktivní činnosti poněkud pozměnilo, přišly nové hráčky a několik jich odešlo z důvodu nemoci nebo odstěhování. Ženy se zúčastňovaly pravidelně každoročních turnajů, které byly připravovány k různým výročím, k únorovému výročí, předmájový turnaj v Mikulášovicích, k MDŽ v Rumburku a Memoriálu Míly Srba. Pro upevnění dobrých vztahů v kolektivech a mezi družstvy byl na návrh Josefa Pajera připraven turnaj v odbíjené manželských dvojic. Dalším podobným oddechovým turnajem, který měl i popularizovat ženskou odbíjenou, byl odehrán v osadě chalupářů v Eliščině údolí.

Složení družstva žen oddílu odbíjené „Vzorné tělovýchovné jednoty SPOZA“ Šluknov v roce 1988 :
Hana Jandová, Věra Hlavsová, Eliška Kašparová, Ivana Jírůvová, Alena Faloutová, Eva Novotná, Alena Goldmanová, Eva Urbanová, Hana Fráňová, Lenka Mansfeldová, Kamila Vtípilová a Jaroslava Pietschmannová.
Vedoucí a kapitánkou družstva od jeho založení v roce 1970 až do roku 1988 byla soudružka Jitka Frolíková.

V oddíle odbíjené TJ SPOZA bylo dne 16.dubna 1983 ustaveno družstvo žákyň s počtem 22 děvčat, jejich vedoucí a trenérkou se stala Hana Kinská. Žákyně pilně trénovaly a na různých soutěžích získávaly zkušenosti. Soudružka Hana Kinská získala náborem na školách 37 žákyň, které se staly od počátku roku 1984 členkami oddílu odbíjené. Přispěním rodičů hráček se podařilo zajistit zájezd do Liberce na zápas Dukla Liberec – Škoda České Budějovice, aby se žákyně přímo seznámily s bojovou atmosférou a viděly hodnotný zápas.

Iniciativní trenérka Hana Kinská a dobré výsledky v družstvu získávaly další žákyně do družstva a v roce 1987 byly v oddíle odbíjené již tři družstva žákyň s počtem 53 děvčat. Usilovná práce v tréninku i na zápasech přinesla své ovoce. V únoru 1987 si děvčata vybojovala po šesti kolech titul „ Přeborník okrasu Děčín“ mladších žákyň a družstvo postoupilo do krajského kola. Na počest 30.výročí ČSTV zajistila trenérka Hana Kinská a za pomoci svého manžela ing. Vladimíra Kinského turnaj, kterého se zúčastnila družstva z Děčína, Liberce a dvě družstva z Jablonce nad Nisou. Šluknovská děvčata suveréně zvítězila bez ztráty jediného bodu. Družstvo žákyň obhájilo již po druhé 1.místo v PO sportovní lize a děvčata si tímto vítězstvím zajistila postup do krajského kola.

Přehled výsledků v absolvovaných turnajích v roce 1988 pro kategorii žákyň narozených v roce 1974 a mladších.
Listopad 1988 – turnaj „Přátelství „ v Teplicích v Čechách, účast 14 družstev ze Severočeského kraje a z Prahy, výsledky :
starší žákyně družstva Šluknov – 1.místo
mladší žákyně družstva Šluknov – 2.místo
10.-12.prosince se konal celostátní turnaj v Ústí nad Labem, zúčastnilo se celkově 12 družstev z celé republiky a naše družstvo žákyň se umístilo na velice pěkném 2.místě. Kapitánka družstva starších žákyň Jana Kinská byla vyhodnocena porotou rozhodčích jako nejlepší univerzální hráčka celého turnaje.
28. až 30.prosince se konal mezinárodní turnaj „Euro Wolley“ festival v Teplicích v Čechách. Celkově se zúčastnilo 49 družstev z ČSSR, NDR a NSR. Vzorná reprezentace našich děvčat, starší žákyně se umístily na 9.místě.

Oddíl odbíjené byl vždy velice kladně hodnocen výborem Vzorné tělovýchovné jednoty SPOZA, městskými orgány i okresními orgány ČSTV.

Několik dobových fotografií :