Památky

Pamětihodnosti, které ve Šluknově stojí za zhlédnutí

Šluknovský zámek

Šluknovský zámek

Historie šluknovského zámku se poprvé datuje přibližně kolem roku 1565, kdy Jiří ze Schleinitz odkázal tvrz Šluknov, poplužní dvůr s poplužím a městečko s vesnicemi synům Haugoldovi, Janovi, Arnoštovi a Jindřichovi. V roce 1566 si bratři dědictví rozd...
Kostel sv. Václava

Kostel sv. Václava

Stavbou se jedná o jednolodní barokní kostel. Vystavěn na místě dřívějšího hřbitovního kostela s hrobkou Šlejniců a Mansfeldů, která byla zahrnuta do barokní stavby. Je dílem neznámého italského architekta (snad N. Rossiho) z let 1711 - 1714. Stavbu p...
Křížová cesta

Křížová cesta

Křížová cesta ve Šluknově se nachází na Křížovém vrchu. - Křížová cesta je zpracování událostí , které se podle křesťanské tradice odehrály během cesty Ježíše Krista od Pilátova soudního stolce až po jeruzalémské popraviště horu Kalvárii ( Golgotu ). Její...
Sloup Nejsvětější Trojice

Sloup Nejsvětější Trojice

Barokní protireformační sloup z r. 1752 se světci sv. Václavem, sv. Janem Nepomuckým a sv. Floriánem, je dílem místního sochaře Josefa Kleina - rodáka z České Kamenice, který působil jako dvorní sochař v Praze, mezi jeho nejlepší díla ve Šluknově patří pr...
Barokní sochy

Barokní sochy

Ve Šluknově je možno vidět i řadu barokních pískovcových soch rozmístěných po celém městě a podél výpadových komunikací. Socha sv. Antonína z 2.pol 18.století je na ulici T.G.M. u č.p. 709 . Autor neznámý. Socha je zhotovena z pískovce, spodní čás...
Důl Schweidrich

Důl Schweidrich

První zprávy o stříbrném dole u Šluknova lze nalézt již v 15.století. Potvrzují je i privilegia Vladislava Jagellonského z let 1484 a 1509, ktetá byla udělena Hugovi ze Šlejnic a jeho synu Jiřímu. Roku 1509 mu byla prodloužena na dalších 20 let. V zaklád...
Kamenná empírová kašna

Kamenná empírová kašna

Je datována rokem 1794, autor neznámý. Kašna je sestavena z dvoustupňového oválného žulového schodiště a masivní žulové mísy z jednoho kusu kamene, v níž je pískovcový obelisk se dvěma chrliči. V minulém století stála na náměstí Republiky, po celkové rekon...
Karlovo údolí

Karlovo údolí

Zvláštní kapitolou, která stojí nebo spíše stála za povšimnutí je letovisko Karlovo údolí. Leží asi 2km od Šluknova směrem na jihovýchod v lesním údolí blízko železniční trati Šluknov - Rumburk, s jejíž výstavbou souvisí jeho vznik. Původně na tomto...