Z historie

O dějinách města Šluknova a jeho okolí pojednávají tři kroniky, dvě německé (tištěné švabachem) a jedna novější česká (ve strojopise). Nejobsáhlejší německá vlastivědná kronika Josefa Fiedlera (z roku 1898) zahrnuje celý výběžek. Kronika rumburského lékárníka Roberta Lahmera (z roku 1895) se týká jen našeho města. Z roku 1971 pochází kronika Jiřího Vlčka. Protože dnes jsou již všechny tyto kroniky těžko dostupné a první dvě německé jsou dovedeny jen do začátku 20.století, odhodlal jsem se k sepsání této stručné historie našeho města a jeho nejbližšího okolí a pokusil se s využitím ostatních pramenů dotáhnout ji do roku 1989, do nynější, různě hodnocené i posuzované současnosti.

Je to tedy kompilační práce z nejrůznějších pramenů, která si nečiní nárok na historicky odborné zpracování a které je možno vytknout různé nedostatky. Neuvádím citace pramenů k jednotlivým tvrzením. I přehled pramenů uváděný v závěru není úplný, chybí údaje o nakladatelství, letech vydání nejsou ani uváděny četné články z různých novin a časopisů. O uváděných tvrzeních je možno diskutovat. Rád uvítám každou diskusi, v níž by se mi dostalo poučení. Je možno také napsat publikaci důkladnější, lepší, odbornější. Zatím však nic takového nevyšlo.

Jednotlivé části :