Majitelé panství Šluknov do roku 1945

   
1353 – 1361 Hynek I. Berka z Dubé a Hohnštejna
1362 – 1410 Hynek II.
1410 – 1443 Hynek III.
1443 – 1451 Friedrich a Wilhelm kurfiřtové sasští
1451 – 1464 Albrecht Berka z Dubé
1464 Jindřich Berka z Dubé
1464 Jan z Vartemberka
1464 – 1471 Kryštof z Vartemberka
1472 – 1481 Arnošt a Albrecht knížata saská
1481 – 1490 Haugold ze Schleinitz
1490 – 1518 Jindřich ze Schleinitz
1518 – 1527 Arnošt, Wolf, Kryštof, Jan ze Schleinitz
1527 – 1548 Arnošt a Jiří ze Schleinitz
1548 – 1565 Jiří ze Schleinitz
1565 – 1566 Haugold, Jan, Arnošt a Jindřich ze Schleinitz
1566 – 1605 Arnošt ze Schleinitz
1590 – 1605 Ludmila ze Schleinitz – spolumajitelka
1605 – 1606 Adam ze Schleinitz
1606 – 1618 Albrecht a Adam ze Schleinitz
1618 Albrecht ze Schleinitz
1618 – 1623 Otto ze Starscheldu
1623 – 1638 Wolfgang hrabě z Mansfeldu
1638 – 1662 Karel Adam hrabě z Mansfeldu
1662 – 1663 Sofie Anežka, Eusabius a Marie Markéta
1663 – 1674 Sofie Anežka z Ditrichsteinu
1674 – 1677 Sofie Anežka a Filip Zikmund z Ditrichsteinu
1677 – 1716 Filip Zikmund z Ditrichsteinu
1716 – 1720 Marie Arnoštka, provdána za Jana Václava Gallase
1721 – 1745 Marie Arnoštka, provdána za Tomáše z Harrachu
1745 – 1778 Ferdinand Bonaventura z Harrachu
1778 – 1783 Arnošt Quido z Harrachu
1783 – 1829 Ferdinand z Harrachu
1829 – 1838 Arnošt Kryštof Josef z Harrachu
1838 – 1876 František Arnošt z Harrachu
1876 – 1917 Arnošt Grumbt starší
1917 – 1935 Arnošt Grumbt mladší
1935 – 1945 Ervin Leopold Nostitz-Rieneck