Barokní sochy

Ve Šluknově je možno vidět i řadu barokních pískovcových soch rozmístěných po celém městě a podél výpadových komunikací.

Socha sv. Antonína z 2.pol 18.století je na ulici T.G.M. u č.p. 709 . Autor neznámý. Socha je zhotovena z pískovce, spodní část ze žuly, výška sochy i spodstavcem je impozantních 3,9 m. Naposledy rekonstruována v roce 2003.


Socha sv. Václava z r.1854 je na zahrádce fary naproti hotelu Erlec (Praha) .


Socha sv. Jana Křtitele z r.1758 je na Budyšínské ulici směrem na Rožany (blízkou obec, 3 km severně od města. Autor není znám. výška sochy 3,3 m. Zhotovena z pískovce a žuly, poslední rekonstrukce v roce 1998.


Socha sv. Antonína z roku 1765 na kameném mostku stojí v ulici Dr. E. Beneše blízko náměstí .Autor opět neznámý, výška sochy je 1,9 m. Socha je zhotovena z pískovce, spodní část ze žuly. Naposledy byla rekonstruována v roce 1998.


Barokní socha Ecce Homo u č.p. 475 na Budyšínské ulici, autor opět neznámý.


Socha sv. Františka z Assissi stojí na ulici Svatopluka Čecha u č.p. 772. Pochází z roku 1762, autor opět neznámý. Výška sochy je 1,9 m. Socha je zhotovena z pískovce, spodní část ze žuly. Naposledy rekonstruována v roce 2004.


Socha sv. Josefa v Dvořákově ulici z roku 1764, autor neznámý. Socha je zhotovena z pískovce, spodní část ze žuly, výška sochy i spodstavcem je impozantních 4,15 m. Naposledy rekonstruována v roce 2002.


Většina soch byla nyní kvalitně restaurována a je možno říci, že teď naše město opravdu zdobí.