Category Archives: Zajímavosti

Něco o počasí

Počasí ve Šluknově je běžné počasí mírného pásma. Na tomto místě jsou uvedeny grafy průměr- ných teplot v jednotlivých měsících roku a průměrných srážek v jednotlivých měsících roku. Grafy mají především sloužit k rychlé orientaci jak asi v tom kterém období ve Šluknově bývá. Roční průměrná teplota je 8,12 stupně Celsia, průměrný roční úhrn srážek

Continue Reading →

Trochu ze života spolků

Rád bych se pozastavil u jedné pozoruhodnosti, a tou je rozsáhlá spolková činnost ve městě zvláště na konci devatenáctého a v prvních letech dvacátého století. Nedá se říci, že by v té době šlo o nějakou významnou zvláštnost, ale z dnešního pohledu se dá říci, že jde o určitou kuriozitu. Sdružování lidí do různých spolků bylo zvláště v devatenáctém

Continue Reading →