Turistika

Historie turistiky měla v našem městě dlouhé trvání, ale až v roce 1956 byl ustaven přípravný výbor pro založení odboru turistiky a jeho předsedou byl zvolen ing. František Bienert. V roce 1957 byl založen první odbor turistiky při TJ Jiskra. Zakládající výbor měl pět členů.

Již od počátku ustaveného odboru turistiky se členové zúčastňovali prvovýstupů na skály ve skalní a lesní divočině Českého Švýcarska, Na Velbloudí věž a lesního medvěda. Úzce spolupracovali s oddílem horolezců z Děčína, a tím docházelo k rozšíření lezeckých akcí v celé oblasti Českého Švýcarska. Odbor turistiky začal spolupracovat s krajskou značkovou komisí, tato spolupráce vedla k rozšiřování sítě značených turistických cest a k náboru značkařů. V roce 1959 bylo v odboru turistiky již 5 členů držiteli odznaku „100 jarních kilometrů“ a 5 odznaků „Poznej svůj kraj 100 kilometrů Libereckem“. Po složení zkoušky „Turistického minima“ obdrželo 5 členů odznak „Turista ČSR“.

Předseda turistiky ing. František Bienert získal odznak „Lyžař ČSR“. Odbor propagoval svou činnost i výstavkami, například při okresní spartakiádě v roce 1959 v Rumburku členové odboru připravili na Strážném vrchu ve stanovém městečku výstavu horolezecké výstroje a výzbroje a výstavu fotografií na téma Šluknovská turistika. V roce 1960 již bylo uskutečněno 53 výletních dnů a zájem o turistiku dále narůstal. Odbor zajišťoval i turistické akce pro organizace Národní fronty a kolektivy z jednotlivých závodů. V roce 1961 členové odboru šluknovské turistiky zajistili zájezd pro pracující závodu Bytex do Labských pískovců a dvoudenní zájezd pro pracovníky MěstNV Rumburk do Českého ráje. Členská základna měla v té době jiř 23 členů.

V Karlově údolí u Šluknova se uskutečnilo okresní školení značkařů včetně závěrečných zkoušek. Ing. František Bienert získal I.třídu značkaře a tři další členové získali IV.třídu značkaře.
Odbor šluknovské turistiky byl od roku 1962 šest let za sebou pořadatelem okresního jarního srazu na zahájení „100 jarních kilometrů“. Tyto se konaly vždy první jarní neděli v sále restaurace Vlčí hora a poté následovaly pěší a lyžařské akce „Brtnické ledopády“ o délkách 12, 15 a 20 kilometrů.

Bohatá kulturně poznávací činnost a politicko-výchovné působení rozšiřovalo v turistice obzor znalostí a velmi vhodně doplňovalo výuku mládeže na školách. Mládeži byla věnována maximální pozornost a v roce 1973 byl založen oddíl mládeže TOM. Byly ustaveny tři kolektivy mládeže. Starší žáci, mladší žáci a děvčata se ihned zapojili do soutěže „Vzorný“. Dále se mládež zapojila do soutěží „Poznej, sleduj, chraň“ a „Turista lesu, přírodě“. Každoročně byla mládež připravována na základní a okresní kolo „Turisticko-branného závodu“. Byl to náročný desetiboj branné zdatnosti a výsledky se dostavily. V roce 1987 zvítězili naši reprezentanti junioři Bohuslav Halamka a František Hochman v krajském kole TBZ a postoupili do národního kola TBZ.
Každým rokem členové odboru odpracovali mnoho brigádnických hodin hlavně při zajišťování průchodnosti v terénu odstraňovali polomy, vývraty a zátarasy, aby byl umožněn lyžařský přejezd bez překážek a pro další turistické pochody.

Od roku 1972 začala příprava „Prvního mezinárodního oblastního turistického odznaku Labské pískovce“. Ve spolupráci s předsedou okresního svazu turistiky vypracoval ing. František Bienert účastnický záznamník se stručným průvodcem, který popisoval 20 významných míst v Labských pískovcích ČSSR a 20 míst v NDR. Záznamník obsahoval pokyny na získání odznaku a vyšel v roce 1974.

V roce 1975 se uskutečnila akce „Stezkami Rudých horolezců“ a předseda odboru naší turistiky byl autorem trasy dvou prvních ročníků, byl autorem i dalších publikací s turistickou tématikou. Ing. František Bienert zastával funkce v okresních orgánech turistiky. Od roku 1956 byl předsedou pěší vysokohorské komise. Deset let byl členem krajské komise svazu turistiky. Od roku 1987 se stal předsedou nově zřízené komise ochrany přírody a životního prostředí ve výboru turistiky OV ČSTV. Od roku 1965 byl dobrovolným pracovníkem státní ochrany přírody a zpravodajem u okresního konzervátora SOP a inspektora kultury okresního národního výboru. Za dlouholetou obětavou činnost byl ing. František Bienert u příležitosti životního jubilea poctěn titulem „Vzorný cvičitel“. Byl nositelem veřejného uznání III. A II. Stupně. V roce 1985 byl hlavním pořadatelem akce vysokohorské turistiky.

V soutěži „Vzorný „ v průběhu 15 let získal odbor turistiky III., II. A po dalších šesti letech I.stupeň titulu „Vzorný odbor turistiky“ a roce 1986 získal jako první odbor turistiky v okrese Děčín Zlatou plaketu. Vzorný odbor turistiky zabezpečoval po dobu deseti let okresní vlastivědné pochody Šluknovskem a v roce 1988 se uskutečnil již 13.ročník této akce. Nejstarší zimní akcí okresního , krajského a státního kalendáře „Brtnické ledopády“ byla zavedena šluknovským odborem turistiky a v roce 1988 členové odboru zajišťovali již 33.ročník.

Několik dobových fotografií :