Automotoklub

První autoklub republiky Československé ve Šluknově byl založen v roce 1947 do něhož se z počátku přihlásilo 65 členů z obcí Dolní Poustevna, Mikulášovice, Vilémov a Velký Šenov. Tento počet přihlášených byl velmi malý, to proto, že členem autoklubu mohl být pouze člen vlastnící dopravní prostředek. Tato organizace v našem městě byla spíše formální, činnost žádnou nevykazovala a proto dne 15.dubna 1950 došlo k rozpuštění tohoto autoklubu.

Po delší přestávce, v roce 1956 se ujala motoristů branná organizace Svazarm a byl založen kroužek motorismu, který s velmi dobrým přehledem řídil Dr. Miroslav Krejza. Kroužek byl řízen okresním výborem Svazarm v Rumburku a měl poměrně velký počet členů, neboť již v té době se zaváděla výuka pro získání řidičského oprávnění a členové Svazarm měli přednostní zařazení do kurzu a finanční úlevu. Ovšem ani tento kroužek i když již vykazoval určitou činnost neměl dlouhé trvání a v roce 1958 byl rozpuštěn.

Neustálým tlakem a rozvojem motorismu ve městě se jevila potřeba vytvořit motoristickou organizaci, která by poskytovala záruku všestranného využití. V měsíci září roku 1959 byl ustaven přípravný výbor, který musel nejprve zlikvidovat nedostatky dřívějšího autokroužku a připravit perspektivní plán ke schválení okresnímu výboru Svazarm v Rumburku k ustavení auto-moto klubu při organizaci Svazarm. V měsíci dubnu roku 1960 byla svolána ustavující schůze, která se konala v restauraci „Beránek“ a na tuto ustavující schůzi přišlo 124 občanů, kteří měli zájem o motorismus ve městě. Předsedou nově ustaveného Automotoklubu Svazarm byl jednohlasně zvolen Svatopluk Sklenář. Výbor byl složen ze členů: Dr. Miroslav Krejza, Vilém Zita, Oldřich Červinka, Jaroslav Tomek, Václav Blecha, Michal Hanka, Rudolf Salač, Ladislav Neruda a Jan Bartůněk.

Zpočátku byla organizace odkázána na schůzovou místnost v restauraci „Beseda“ u pana Kalouse. Činnost Automotoklubu Svazarm se zdárně rozvíjela a již v květnu 1960 se ve Šluknově jel první závod motokár a v měsíci září tohoto roku I.motokros na Stříbrné louce, tomuto závodu přihlíželo 2100 diváků. Druhého závodu motokrosu, který se jel 10.září 1961 se zúčastnil tehdy 15-ti letý Petr Dobrý z Prahy, který začínal na šluknovské trati svoji kariéru, později se stal jedním z nejlepších jezdců státní reprezentace v ČSSR.

Členové organizace Automotoklub Svazarm Šluknov zabezpečovali každoročně již tradiční Motokros. Na 21.dubna 1968 zabezpečili mistrovství ČSSR v motokrosu ve třídě 250 ccm, tento závod natáčela Československá televize. Další významnou akcí byl na malém okruhu v Podluží zajištěn silniční rychlostní závod motocyklů, kterého se zúčastnil zasloužilý mistr sportu František Štastný a další přední jezdci z celé ČSSR, závodu přihlíželo 3560 platících diváků. Činnost Automotoklubu Svazarm byla velice bohatá, hlavně v zajišťování náročných sportovních podniků.

Rok 1972 se stal pro členy organizace náročným obdobím, museli se věnovat zajišťování sportovní činnosti, ale začali i s výstavbou svépomocné dílny po adaptaci bývalé služebny elektrárny. Akce byla prováděna v rámci akce „Z“. Výstavba si vyžádala mnoho brigádnických hodin a převážná část členů Automotoklubu se do práce zapojila. Budovali si učebny, dílny, montážní jámy a nájezdovou rampu. Dílny si postupně vybavovali zařízením, které bylo potřebné pro služby motoristů.

Automotoklub zajišťoval kurzy malých motocyklů a v průběhu několika let připravil k získání řidičského oprávnění celkem 1341 uchazečů. Uskutečnilo se i školení řidičů, kde se zúčastnilo 597 uchazečů. V letech 1976-1978 se uskutečnil kurz pro získání řidičského oprávnění k řízení osobních automobilů , kurz absolvovalo celkem 124 uchazečů. Výbor Automotoklubu zajišťoval pro své členy zájezdy na automobilové a motocyklové závody do Brna, Mostu, Prahy a NDR.

Několik dobových fotografií :