Městský znak

Na většině dochovaných pečetí jsou pouze štítky se zkříženými ostrvemi, odkaz na rod Berků z Dubé.  Zároveň je vyobrazena městská pečet se znakem Berků z Dubé.

Znak města a městská pečeť

Nynější znak byl udělen ministerským předsedou tehdejší Rakousko-Uherské vlády dr. Ernestem von Koerberem 2. června 1900.

V modrém štítě je stříbrná kvádrová hradební zeď s cimbuřím o sedmi stínkách, s černou otevřenou branou, nad níž je zlatý gotický štítek se dvěma zkříženými březovými ostrvemi o šesti sucích. Z hradby vystupují dvě stříbrné čtyřhranné věže, každá s oknem a cimbuřím. Štít je obklopen ozdobnou bronzovou obrubou a na jejím horním okraji spočívá stříbrná zděná korunka s pěti stínkami.

 

Současný znak města

Při příležitosti blížícího se 660. výročí povýšení na město se městské zastupitelstvo rozhodlo zahájit na návrh tajemnice městského úřadu Ing. Ivany Lukešové v prosinci 2017 jednání o vytvoření a schválení městské vlajky, která by symbolizovala a doplňovala městskou heraldiku. Byl osloven heraldik Mgr. Jan Tejkal z Ostravy-Heřmanic, který zpracoval celkem sedm variant návrhů vlajky, z nichž městské zastupitelstvo schválilo v lednu 2018 vítězný návrh. Samotná vlajka byla poté městu udělena 21. června 2018 rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

List tvoří tři vodorovné pruhy, modrý, bílý a černý. Bílý pruh zubatý osmi zuby zasahujícími do jedné čtvrtiny šířky listu a sedmi stejně širokými mezerami. Přes bílý a černý pruh žlutý gotický štítek se dvěma březovými ostrvemi o šesti sucích. Poměr šířky k délce je 2:3.
Městská vlajka

Městská vlajka