První kronika

Z první kroniky z let 1974 – 2003 :