Pohledy z okolí

Snímky a kresby města z okolních budov, kopců a polí