Z historie

pozn. petr – převzato z kroniky a fotodokumentace „úspěchů socialistické tělovýchovy, sportu a brannosti do roku 1988“

Oddíl kuželek byl založen v září 1966 s počtem 12 členů, kteří svoji činnost zaměřili převážně na opravu kuželny v bývalém hotelu „Pošta“. Kuželna byla jednodráhová a sloužila pouze k rekreačním účelům.
Prvními členy oddílu kuželek, kteří položili základy tohoto sportu ve Šluknově byli : Štecha, Mansfeld, Machovec, Přidal, Fišera, Mareš, Jiroudek, Rezek, Havlíček, Liebisch, Hasala a Matuška. Předsedou oddílu kuželek byl soudruh Miroslav Mansfeld a hospodářem Zdeněk Jiroudek.

Brigádnickou činností dali kuželnu do provozu, ale pro pořádání mistrovských soutěží dráha neodpovídala, proto museli členové oddílu dojíždět do kuželny do Mikulášovic, kde byla dvoudráhová kuželna. Šluknovská dráha sloužila zatím jako dráha tréninková. Oddíl se na jaře roku 1967 přihlásil do okresní soutěže a stále se zlepšující výsledky jak celého oddílu, tak jednotlivců umožnili zúčastňovat se soutěží každým rokem. V roce 1968 v jarní soutěži vynikali zvláště hráči : Miroslav Mansfeld, Vladimír Rezek, Karel Barcal a František Hasala.

Další soutěžní ročník byl sloučen s okresy Děčín a Česká Lípa a hrál se jako oblastní. V soutěži bylo 12 účastníků a šluknovský oddíl se umístil ve středu tabulky. Do oddílu přicházeli další zájemci o tento sport. Členové výboru v čele s předsedou oddílu Miroslavem Mansfeldem vedli usilovná jednání na městském národním výboru, ve výboru tělovýchovné jednoty SPOZA a na okresním výboru ČSTV v Děčíně za účelem vybudování dvoudráhové kuželny ve Šluknově. V březnu 1969 dostali k výstavbě předběžné povolení a ihned příkladným postojem většiny členů oddílu se rozběhla brigádnická činnost. Čistili cihly z demolice na Fukově, začali s demolicí objektu staré kuželny, a tím začala výstavba dvoudráhové  kuželny naplno. Stavba vyžadovala mnoho brigádnických hodin, denně se muselo pracovat a přitom se muselo dojíždět do Mikulášovic na tréninky, neboť oddíl byl přihlášen do oblastní soutěže roku 1969-1970. Přišli i noví hráči, kteří se aktivně zapojili jak do brigádnické práce na stavbě kuželny, tak i do oddílové činnosti, byli to : Vladislav Knobloch, Reichl, Jiří Pachovský a Kesser.

V únoru 1970 za velmi nepříznivých klimatických podmínek začali se zhotovováním střešní vazby a bedněním střechy, pokračovali na pracech uvnitř kuželny. S vysokým úsilím se podařilo v měsíci dubnu 1971 dokončit práce uvnitř objektu. Z dotace OV ČSTV v Děčíně bylo instalováno ústřední topení a konečný asfaltový povrch kuželkářských drah a položení PVC. Slavnostní otevření nově vybudované dvoudráhové kuželny bylo k 1.máji 1971. Na tomto sportovním zařízení bylo odpracováno celkem 3038 bezplatných brigádnických hodin.

Členové oddílu začali konečně trénovat na vlastní dráze. Mužstvo hrálo trvale oblastní soutěže a ročníku 1971-1972 se umístilo na pěkném 6.místě. V dalším ročníku získalo mužstvo 1.místo a zajistilo si tak postup do krajského přeboru I.třídy. Hráčský kádr tvořili : Mansfeld, Rezek, Barcal, Knobloch, Mareš, Štecha, Jiroudek, Šulc a Pachovský. Hráčským umem a pílí se mužstvo stále zlepšovalo v soutěži krajského přeboru. Popularita oddílu kuželek v našem městě stoupala, přibývalo dalších zájemců o kuželky. Členská základna se rozrostla natolik, že bylo možno ustavit další hráčský kádr a tak vzniklo B mužstvo oddílu kužele „Vzorné tělovýchovné jednoty SPOZA“. Členové B mužstva postupně získávali zkušenosti a k první soutěži se přihlásili na podzim 1975 do okresního přeboru III.třídy.

Od počátku podzimní sezóny 1971 se členové oddílu pilně věnovali mládeži. Pravidelně začali trénovat dorostenci a dorostenky : Jan Sklenář, Miroslav Matuška, Robert Petroušek, Koňák, Blažena Hochmannová, Ludmila Kadavá a Milada Klikarová. V roce 1973 si družstvo dorostenců vybojovalo titul okresních přeborníků a v okresním přeboru jednotlivců se na 1.místě umístil dorostenec Naňák a na druhém místě Matuška. V krajském přeboru jednotlivců dorostenec Sklenář získal 6.místo a postup mezi nejlepších 40 závodníků ČSR. Přebor ČSR se konal 16. a 17. Června v Gottwaldově a náš dorostenec Sklenář obsadil 14.místo. Tímto pěkným umístěním si vybojoval postup na přebor ČSSR, který se konal 6.-8.července 1973 v Přerově a tam se dorostenec Sklenář umístil na 28.místě z celé ČSSR.

Mládež z oddílu kuželek pokračovala ve svých úspěších i nadále. Dvě družstva dorostenců a jedno družstvo dorostenek hrálo krajské přebory. Dorostenky v roce 1976 krajský přebor vyhrály a postoupily na přebor ČSR. Družstvo dorostenek hrálo ve složení : Ludmila Kadavá, Jarmila Hochmannová, Milada Klikarová a Ivana Tůmová. V přeboru ČSR obsadily 4.místo a postoupily na celostátní přebor, který se konal 3.-4.července 1976 v Gottwaldově. Dorostenky vzorně reprezentovaly naše šestitisícové městečko a zvítězily. Vybojovaly si 1.místo a titul přebornic celé Československé republiky za rok 1976. Ovšem roky šly dál, z úspěchů se žít nedalo, tak se muselo i nadále pilně trénovat. Výsledky se dostavovaly každým rokem. Dorostenky se v roce 1978 staly opět přebornicemi kraje, umístily se na 1.místě v ČSR a v přeboru ČSSR na krásném 4.místě.

Družstvo dorostenců ve složení : Dubravec, Patkaň, Hojný a Jakubec se stalo rovněž v roce 1978 přeborníkem kraje. V přeboru ČSR se chlapci umístili na 3.místě a získali pro svůj oddíl bronzové medaile. Třetí místo obsadili i v přeboru ČSSR, který se hrál v Žilině.

Dorostenci a dorostenky oddílu kuželek „ Vzorné tělovýchovné jednoty SPOZA“ Šluknov se zúčastňovali i mezinárodních soutěží. 25.června 1978 se uskutečnilo mezinárodní utkání ve Zwickau v NDR. Utkání se zúčastnil výběr Severočeského kraje a z našeho oddílu reprezentovali dorostenci Patkaň a Naňák. Dorostenky Hochmannová, Klikarová, Kadavá, Holubová a Siváková.

Při veškeré práci na údržbě kuželny, plánovaných utkáních a trénincích členové oddílu věnovali maximální pozornost mládeži. Začali se dostavovat úspěchy i s nejmladší generací kuželkářů. Juniorka Blažena Hochmannová v roce 1978 vybojovala v kraji 1.místo a stala se přebornicí Severočeského kraje. Dále ještě v tomto roce získala 3.místo v ČSR a 5.místo v ČSSR.

Za úspěchy, které oddíl kuželek docílil na úseku práce s mládeží, byli trenér dorostu soudruh Miroslav Mansfeld a úspěšní dorostenci a dorostenky slavnostně přijati představiteli města a „Vzorné tělovýchovné jednoty SPOZA“ na MěstNV dne 8.prosince 1978.

Rok 1975 byl rokem zvýšeného budovatelského nadšení všech členů oddílu kuželek. Za účinné finanční pomoci městského národního výboru a tělovýchovné jednoty SPOZA, bylo dílensky započato na výrobě automatických stavěčů kuželek. Veliké pochopení pro tuto náročnou akci našli členové oddílu kuželek u ředitele závodu Topos Miloše Marušky, v té době i předsedy TJ SPOZA. Soudruh Miloš Maruška umožnil výrobu automatických stavěčů kuželek přímo v závodě. Své schopnosti a vědomosti uplatnili soudruzi ing. Josef Marušák a Miroslav Mansfeld, oba pracovníci závodu Topos. Velkou zásluhu na výrobě stavěčů měl i mistr učňovského střediska závodu Topos Miroslav Tůma. V roce 1975 měl oddíl kuželek již 37 členů a předsedou oddílu byl zvolen soudruh Vladislav Knobloch.

Dobrá činnost oddílu kuželek TJ SPOZA pokračovala i dalších letech. Členové si udržovali a stále vylepšovali svoje tak pracně vybudované sportovní zařízení. Samozřejmě, že takový nárůst nových členů do oddílu nebyl, jako v letech největší slávy kuželkářů, ale mládež získávali stále a i nadále se jí plně věnovali. Družstva mužů hrála okresní přebory s umisťováním ve střední části tabulek. Dorostenci a dorostenky hráli krajské přebory s velice dobrými výsledky.

Složení výboru oddílu kuželek „Vzorné tělovýchovné jednoty SPOZA“ v roce 1988 :

Vladislav Knobloch – předseda
ing. Josef Marušák – místopředseda
Zdeněk Jiroudek – hospodář
Miroslav Mansfeld – organizační
Jan Koldan – politický referent

Trenéři oddílu :

Miroslav Mansfeld
Antonín Kotrla
Jan Koldan