Aktuálně z klubu

zveřejněno 28.5.2020

Zápis ze schůze

Zápis ze schůze výboru oddílu kopané SK Plaston Šluknov, z.s. ze dne 21.5.2020

 • přítomni : Kolomazník, Čurgali, Novotný, Brynda, ing. Kořínek
 • omluveni :
 • program :
  • 1) organizační
  • 2) různé

 • 1)
  • „A“mužstvo -
  • „B“mužstvo -
  • dorost -
  • starší žáci -
  • st. přípravka -
  • ml. přípravka -

 • 2) různé
  • Letní příprava „A“ mužstva:
   • Mužstvo intenzivně trénuje 2x týdně společně s dorostem i hráči „B“ mužstva, dojíždějící využívají možnosti tréninku o sobotách
  • Přípravná utkání „A“ mužstva :
   • 18.7.2020 doma Skalice u Č .Lípy od 17 hod
   • 25.7.2020 venku Vilémov od 17 hod
   • 8.8.2020 Česká Kamenice místo a čas včas oznámíme
   • Další 2 – 3 utkání se ještě připravují
  • oddíly mládeže rovněž pravidelně trénují a využívají dobře připravené hrací plochy
  • projednána a připravena opožděná výplata odměn trenérům a vedoucím mužstev za 2/2 2019 z důvodu čekání na finanční dotaci.
  • projednána příprava Valné hromady SK Plaston Šluknov, z.s. termín a místo konání bude upřesněno ( předpoklad červen, Rest. Bohemka )
  • projednána příprava změny názvu sportovního klubu na Městský sportovní klub Šluknov, z.s. ( MSK Šluknov ) – nutná schůzka výboru SK
  • projednána oslava výročí 75 let od založení oddílu kopané ve Šluknově. Návrh využít termín 18.7. 20 utkání se Skalicí a jako předzápasy využít naší mládež. Celou akci spojit i s rozloučením s Alešem Gallem.
  • v měsíci listopadu 2020 končí volební období zástupců všech oddílů SK , proto bude uskutečněna Volební valná hromada. Termín a místo konání bude včas oznámeno. Je třeba připravit včas kandidáty za jednotlivé oddíly
  • v souvislosti se změnou názvu připravit nový Řád pořadatelské služby na stadionu
  • Úkoly :

   1) zpracovat a odevzdat přihlášku do soutěže KFS, OFS a soupisku „A“ mužstva
   Termín : : dle pokynů KFS a OFS, odpovídá : Čurgali

   2) zpracovat a odeslat na příslušná místa potřebné doklady ke změně názvu SK
   Termín : do termínu Valné hromady, odpovídá : ing. Kořínek, Čurgali

   3) připravit zprávu odd. kopané za 2019
   Termín : do termínu Valné hromady, odpovídá : Kolomazník

   4) zpracovat a nechat potvrdit na KFS nový ŘPS
   Termín : do termínu Valné hromady, odpovídá : Kolomazník

   5) připravit hrací plochu hl. hřiště, pořadatele a další služby dle potřeby
   Termín : do 18.7., odpovídá : Čmugr

Další schůze se koná dle potřeby

Ivan Kolomazník

SK Šluknov