Z historie šluknovské kopané

(foto z roku 1949 - TJ Spartak Šluknov - oddíl kopané)

Fotbalový oddíl byl ve Šluknově založen 1945, ale vzhledem k tomu, že v té době nebylo odpovídající hřiště, hrálo mužstvo převážně na sousedních hřištích, u soupeřů. V roce 1946 bylo vybudováno hřiště za budovou okresního národního výboru a první název fotbalového oddílu byl SK Šluknov a na drezech měli hráči oddílu znak našeho města. Prvním předsedou oddílu kopané TJ Spartak byl soudruh František Kořínek.
V roce 1947 byl založen konkurenční oddíl kopané spojených bavlnářských závodů TJ Jiskra. Oba oddíly spolu sehrály mnoho přátelských i mistrovských zápasů. Na hřišti byli hráči urputnými soupeři, každý z nich hájil barvy svého oddílu. Přestože byly ve městě dva fotbalové oddíly, třetí oddíl v sousedním Království, všem hráčům a funkcionářům šlo o jedno, o dobrý šluknovský fotbal.

V roce 1956 došlo ke sloučení obou oddílů kopané , dva roky před oficiálním sloučením tělovýchovných jednot TJ Spartak a TJ Jiskra.

(foto z roku 1949 - TJ Jiskra Šluknov - oddíl kopané)

(foto z roku 1961 - vítězné mužstvo po posledním utkání před postupem do krajského přeboru - TJ SPOZA Šluknov - Raspenava 10:0)

Ve Šluknově se hrával vždy dobrý fotbal, měl mnoho nadšených příznivců, kteří zůstávali věrnými fandy a funkcionáři, ať se šluknovskému fotbalu dařilo, nebo měl i horší výsledky. Mezi nejúspěšnější roky šluknovské kopané patřily roky 1960-1965, kdy A mužstvo hrálo krajský přebor, který byl v té době na úrovni dnešní divize. Návštěvy na jednotlivých zápasech byly velké, v průměru 400 lidí. Byly i roky, kdy se mnoho nedařilo, mužstvo hrálo okresní přebory, ale nadšení a chuť hrát dobrý fotbal a reprezentovat tak své město přetrvávalo.
Od počátku šluknovského fotbalu byla velice dobrá práce s mládeží. Jedním z prvních nejobětavějších trenérů mládeže byl František Matyáš, který vedl žákovská družstva od roku 1957 až do roku 1982. Oddíl kopané měl v roce 1957 pět žákovských mužstev s průměrným počtem včetně přípravek 85-100 žáků. Tato dobrá úroveň práce s mládeží vydržela oddílu kopané po celých 70 let.

(foto z roku 1978 - 1.máj - družstvo nejmladších žáků oddílu kopané TJ SPOZA - vedoucí družstva František Matyáš)

(foto z roku 1980 - výstavba nového sportovního areálu)

V době, kdy byla z důvodu havarijního stavu uzavřena sokolovna, měli hráči určité problémy se zajišťováním tréninku. Započala výstavba nové tělocvičny a sportovního stadiónu. Oddíl kopané musel svou celkovou činnost přenést na hřiště za závodem Benar. V roce 1983 byl sportovní areál dokončen, rovněž i tělocvična při základní škole a hráči mohli začít naplno trénovat. V roce 1983 zakoupila TJ SPOZA autobus zn. Robur pro 21 lidí. Autobus byl převážně využíván oddílem kopané, podstatně se snížily náklady na cestovné. V té době také zajistila tělovýchovná jednota pro všechna družstva oddílu kopané výstroj. Oddílu kopané se podařilo ustavit B mužstvo, které se ihned zapojilo do okresní soutěže.
Z kroniky z let osmedátých se dozvídáme - výsledky dosažené v sezóně 1983-1984 naším A mužstvem bylo nutno hodnotit kriticky, přestože měli hráči vytvořené dobré podmínky pro svou činnost. Mužstvo hrálo krajský přebor již pět let neustálým zachraňováním. Výjimkou byl rok 1982, kdy A mužstvo bylo na prvním místě v druhé polovině tabulky, což se projevovalo i na návštěvnosti, byla v průměru o 100 lidí vyšší než v dalších letech. Hráči z A mužstva, kteří reprezentovali šluknovský fotbal nebyli žádnými nováčky, hráli spolu již 15 let, prakticky od družstva žáků, proto se mělo předpokládat, že při kvalitním tréninku se v krajském přeboru udrží. Veškerá snaha byla marná. V té době byla provedena i změna trenéra, za Miloslava Šulce mužstvo převzal trenér Zlata z Jiříkova. Převážná část členů oddílu kopané se aktivně zapojovala do brigádnické činnosti, při údržbě stávajících sportovních zařízení i při výstavbě tělocvičny a sportovního stadiónu.

(foto z roku 1982 - oddíl kopané I.A mužstvo - zleva stojící - trenér Miloslav Šulc, Zdeněk Jírův, Aleš Gall, Josef Hoda, Jan Lehrl, Miroslav Novotný, Zdeněk Kirchner - zleva klečící Jiří Brom, Zdeněk Rada, J. Ostapčuk, Petr Abramcov, Pavel Novotný, Vlastimil Čepela, Jiří Goldmann)

V roce 1999 bylo zatravněno hlavní hřiště, vedlejší ( původně lehkoatletické) pak v roce 2005. V roce 2001 rozhodl management sportovního oddílu o přejmenování na SK Plaston Šluknov. Sedmdesát let šluknovské kopané, řádka let, za kterou stály výhry i prohry, také mnoho obětavé práce a osudy jednotlivých hráčů a funkcionářů. Za dobu 70 let hrálo aktivně několik set hráčů a stejný počet obětavých a nadšených funkcionářů zabezpečovalo dobrý chod oddílu kopané. Velkou pomoc a podporu měl oddíl kopané ale i celý sportovní klub od Města Šluknova, který zabezpečoval celkovou údržbu sportovních zařízení. Nebylo možné uvádět všechna jména nadšených funkcionářů a hráčů za dobu 70 let. Všem patří poděkování za jejich obětavou práci pro šluknovský fotbal.
Rok 2020 postavil před klub spoustu překážek. Poprvé po letech nebylo možné vzhledem k celosvětové koronavirové krizi dokončit jarní čáat soutěže. Na jaře nás po dlouhé nemoci opustil úspěšný hráč a trenér Aleš Gall. Na valné hromadě pak bylo rozhodnuto o změně názvu na původní SK Šluknov. A v červenci proběhly oslavy 75. výročí vzniku klubu.