Městský znak

Na většině dochovaných pečetí jsou pouze štítky se zkříženými ostrvemi, odkaz na rod Berků z Dubé.  Zároveň je vyobrazena městská pečet se znakem Berků z Dubé.

Znak města a městská pečeť

Nynější znak byl udělen ministerským předsedou tehdejší Rakousko-Uherské vlády dr. Ernestem von Koerberem 2. června 1900.

V modrém štítě je stříbrná kvádrová hradební zeď s cimbuřím o sedmi stínkách, s černou otevřenou branou, nad níž je zlatý gotický štítek se dvěma zkříženými březovými ostrvemi o šesti sucích. Z hradby vystupují dvě stříbrné čtyřhranné věže, každá s oknem a cimbuřím. Štít je obklopen ozdobnou bronzovou obrubou a na jejím horním okraji spočívá stříbrná zděná korunka s pěti stínkami.

Další důležitý symbol, městský prapor, bohužel Šluknov nemá.